Dış Ticaret Bülteni

NCTS Damga Vergisi
Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 28.03.2022 tarihli, 73216421 sayılı yazıda NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir.
Aynı yazıda ayrıca, yapılan çalışmalar kapsamında;
Transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin;
0. Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)
1. Damga Vergisi Ödenecek
2. Damga Vergisi İstisnası Var
3. Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve bunlardan birinin seçilmesinin zorunlu hale getirildiği,
1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme yapılabileceği,
0 ya da 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı,
3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise "defter kayıt tarihi" alanı doldurulması gerektiği,
Söz konusu sistemsel düzenlemelerin 11.04.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı; ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de bildirilmiştir.

Estonya Latitude 59, 18-20 Mayıs 2022, Tallinn
DEİK / Türkiye – Estonya İş Konseyi ve Enterprise Estonia iş birliğiyle 18-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Tallinn/Estonya’ya bilgi iletişim teknolojileri (ICT) ve girişimcilik heyeti ziyareti gerçekleştirilecek olup, program çerçevesinde Latitude59 etkinliğine indirimli katılım imkanı sağlanacaktır.
2020 yılında 23.000$ kişi başına düşen milli gelir seviyesine sahip olan Estonya’nın GDP’sinin yüzde 9’unu bilgi ve iletişim sektörü oluşturmaktadır. Ek olarak Estonya kamu ve özel sektör hizmetlerini çevrim içi uygulamalarıyla yürüten dünyadaki ilk ülke olmuştur. E-Estonia adıyla elektronik kimlik sistemi aracılığıyla genel seçimler dahil olmak üzere bir çok konuda çevrim içi çözümler ile hizmet sağlanmaktadır. Estonya, e-ikamet uygulamasıyla dünya üzerindeki herkese konuma bağlı olmadan çevrim içi iş kurma hakkını güvenli ve erişilebilir şekilde tanımaktadır.
The Heritage Foundation’ın Economic Freedom Index verilerine göre 2022 yılında tüm dünyada en özgür 7. ekonomi olan Estonya, yatırım özgürlüğü başlığında Lüksemburg ve Danimarka’nın ardından tüm dünyada 3. sırada yer almaktadır. Dünya Bankası’nın Doing Business 2020 verilerine göre de iş kurma kolaylığında tüm dünyada 14. sırada yer almaktadır.
Girişimcilik açısından Avrupa’nın hane başına en çok girişimci firmaya sahip ülkesi olan Estonya’da, Estonya Yatırım Ajansına göre tüm girişimcilerin yüzde 25’ini Estonya vatandaşı olmayan kişiler oluşturmaktadır. Estonya’da önde gelen başarılı girişimler arasında Skype, Nortal, Cyber.ee, Defendec.com, TransferWise, Lingvist ve GrabCAD gibi firmalar yer almaktadır. Siber güvenlik, finans ve ödeme sistemleri, sağlık sektörü, girişimcilik, mobil uygulamalar, çevrim içi çözümler ve endüstriyel uygulamalar önde gelen ICT alanları arasındadır.
Ziyaret kapsamında 19 Mayıs 2022 tarihinde dünyanın her tarafından katılacak önde gelen yatırımcılar ile girişimcilerin bir araya geleceği Latitude59 etkinliğine 22 Nisan 2022 tarihine kadar indirimli katılım imkanı sağlanacaktır. Latitude59 hakkında detaylı bilgi http://latitude59.ee/about adresinde yer almaktadır.
Girişimcilik ve bilgi iletişim teknolojileri alanında önemli fırsatların bulunduğu Estonya ziyaretine katılmak isteyen üyelerinizin 22 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar bağlantıdaki başvuru formunu katılım koşulları çerçevesinde eksiksiz doldurmaları önemle rica olunur. Latitude59’a katılmak isteyen üyelerinizin indirimli biletler için başvuru formunu doldurulmalarını takiben DEİK ile irtibata geçilmeleri ve promosyon kodunu almaları gerekmektedir.


Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Endonezya
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 04.04.2022 tarihli e-postası.
Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, 07 Nisan 2022 Perşembe günü 10:30-12:00 saatleri arasında Endonezya'da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Endonezya'da iş yapmakta olan firma temsilcimiz konuşmacı olarak katılacağı "Endonezya: Makine ve Aksamlar (Tarım Makineleri), Otomotiv Yan Sanayi" isimli sektörel e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Toplantının programı ve toplantıya katılmak için gerekli link aşağıda sunulmuştur.
Endonezya Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/3J0l1nA