Dış Ticaret Bülteni


RUSYA FEDERASYONU TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; 15 Nisan – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki tarifeli ve “charter” uçuşlara getirilen geçici kısıtlama kararı hakkında 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada; söz konusu kısıtlama uygulamasının 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.
Bu aşamada, Rusya Federasyonu’na yönelik olarak gerek fuar katılımı gerekse iş ziyareti kapsamında seyahat öngören ihracatçı ve iş insanlarımızın THY yetkililerince yapılacak bilgilendirme ve uyarılara azami dikkat göstermesinde fayda mülahaza edilmektedir.

BilgilerinizeABD – TÜRKİYE HİDROJEN ENERJİSİ VE YAKIT DEPOSU TEKNOLOJİLERİ FORUMU

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; 15 – 16 Haziran 2021 tarihlerinde Cisco Webex platformu üzerinden T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ABD Enerji Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "ABD - Türkiye Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Deposu Teknolojileri Forumu" düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, ilgili etkinlik dilinin İngilizce olacağı ve tercüme hizmeti sağlanmayacağı ve yalnızca ABD ve Türk firmaları ile her iki ülkeden devlet yetkililerine açık olacağı belirtilmektedir.
Kayıt linkleri aşağıdaki gibidir;
https://fcsturkey.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=fcsturkey&service=6&rnd=0.209550876277255&main_url=https%3A%2F%2Ffcsturkey.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000043470fb20b3de3ba703ea046bfcf73402626302f63a123e74ab51a6546e65ec36%26siteurl%3Dfcsturkey%26confViewID%3D195463013113792614%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQ__y-s2g2h4VV1mG5BJ5SEPffBnxHPI4Fu8fdPbdd3EQ2%26
https://fcsturkey.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=fcsturkey&service=6&rnd=0.1901434050835673&main_url=https%3A%2F%2Ffcsturkey.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004de9e3773e03f78fbcc5fee0980f07afe85c596f596914b922727f11be94d926d%26siteurl%3Dfcsturkey%26confViewID%3D195467011093956659%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARyUKdaTsOZjmqpsC5ggne3TBVEVDZVlXoTh9VoyFZRAw2%26

Bilgilerinize.
KAZAN SUMMIT 2021 KAPSAMINDA HELAL EXPO FUARI

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; 12. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi'nin (Kazan Summit 2021) 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenleneceği bildirilmişti.
Bu defa, ilgi (b)'de kayıtlı Tataristan Türkiye Yetkili Temsilciliği'nden alınan e-postada, Zirveyle birlikte Rusya'nın en büyük helal fuarı olan Russia Halal Expo'nun da 4. kez kapılarını açmaya hazırlandığı bildirilmektedir.
Kazan Summit 2021'e bu sene doğrudan fiziksel katılımın yanında çevrim içi katılım da mümkündür. Zirve'ye ilişkin detaylı bilgilere https://kazansummit.com/eng internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize.
BREZİLYA’YA ATA KARNESİ İLE YAPILAN TAŞIMALAR HAKKINDA


Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; Brezilya Kefil Kuruluşunun Brezilya ulusal makamlarınca kendilerine devredilen ATA karnesi düzenleme yetkisi 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle sonlanacak ve yenilenmeyecektir.
Brezilya Gümrük Makamlarınca resmi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, bu hususta alınması gereken önlemler ve bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:
1. 30 Haziran 2021 tarihine kadar, mevcut Brezilya Kefil Kuruluşunun ATA karnesi düzenleme yetkisi ilgili otoritelerince yenilenmediği ya da yeni bir kefil kuruluş belirlenmediği müddetçe, 1 Temmuz 2021 itibariyle Brezilya'ya yapılan taşımalar için ATA karnesi düzenlenmesi mümkün olmayacak; Brezilya ATA karnesi zincirinden çıkacaktır.
2. Buna ilişkin olarak, ATAK programında Brezilya, eşyanın taşınacağı ülke listesinden çıkarılacaktır.
3. Halihazırda 30 Haziran 2021 tarihinden önce Brezilya'da bulunan eşyaların yurt dışı edilmesi hususunda bir problem yaşanmayacak, doğabilecek gümrük vergi ve resimler hususunda Kefil Kuruluşlar arası garanti zinciri devam edecektir.
4. 30 Haziran 2021 tarihinden önce Brezilya'ya geçici ithal edilen eşya için, ek karne ile süre uzatımı alınması mümkün olmayacak; eşya geçerlilik tarihleri itibariyle yurt dışı edilecektir.

Bilgilerinize.