Dış Ticaret Bülteni


TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - TÜRKMENİSTAN

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Türkmenistan” e-sohbet etkinliğinin 22 Aralık 2020 Perşembe günü 14.00 – 15.30 saatleri arasında olacağı bildirilmektedir.
Detaylı bilgi için https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/turkmenistan-temsilcilerimiz-is-dunyamz-ile-bulusu/ adresi ziyaret edilmelidir.

Bilgilerinize arz ederim.


ONLİNE EXPORT AKADEMİ PROGRAMI

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. işbirliğinde kadın ve genç girişimcilerin ihracat yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Export Akademi – Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı”, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayı itibariyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.
Tüm KOBİ’lere yönelik 23 Aralık 2020 tarihinde saat 09.30’da Online Export Akademi Programı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Kayıt için https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_zP5PBXu-RQGa3_1L0LKLsg adresi ziyaret edilmelidir.

Bilgilerinize arz ederim.Libya-Mutabakat Zaptı (15.12.2020)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 11.12.2020 tarihli, 10792 sayılı ve Libya-Mutabakat Zaptı konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.
Türkiye ile Libya arasında 13.08.2020 tarihinde imzalanan ve taraflar açısından iç onay süreçleri tamamlanıp resmen yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı'na (MoU) ilişkin yazılarımız daha önce iletilmiştir.
Bu defa, Libyalı idarelerden alacağı bulunan firmaların bahse konu idarelere müzakere amacıyla başvuru yapabilecekleri nihai tarihin 24 Aralık 2020'de dolacağı bildirilmektedir. Bu çerçevede, konu ilgi(e)'de kayıtlı yazımız ile daha önce iletilmiş olup, Libyalı idarelerle görüşme başlatmamış olan firmalarımızın, hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, ilgili idarelere başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, sürecin takibi açısından, Ticaret Bakanlığına bildirmek üzere, başvuru yapan firmaların TOBB’a iletmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.Meksika İkinci Yatırım Planı hk.
Sayın Üyemiz,
Meksika Hükümeti tarafından 05.10.2020 tarihinde özel sektörü temsilen İş Koordinasyon Konseyi (CCE) ile ‘’Ekonominin Yeniden Canlandırılması Anlaşması’’ imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde açıklanan ‘’Yatırım Planı’’ kapsamında, hali hazırda devam eden 7 proje ile birlikte Ekim 2020 - Aralık 2021 tarihleri arasında su, iletişim, enerji, ulaşım ve çevre sektörleri dahil olmak üzere toplam 39 altyapı projesine, GSYİH’nin yaklaşık 1,3 ‘üne takabül eden 297,34 Milyar Meksika Pesosu (Yaklaşık 14,2 USD) değerinde yatırım yapılmasının planlandığı ve açıklanan kamu altyapı projelerine özel sektör katkısının toplam maliyetin en az yarısı değerinde olması öngörüldüğü belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak ikinci yatırım planı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Bakanlığın web sayfasındaki aşağıda bulunan linki inceleyebilirsiniz.
https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/meksika/meksika-ikinci-yatirim-plani

Senegal Eylem Planı ve Proje Listesi

TOBB'dan alınan yazıya göre Senegal'in Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen, ülkenin COVID-19 salgını ve benzeri olası krizlere karşı arz güvenliğinin temin edilmesi ve ülke ekonomisinin salgın öncesi büyüme rakamlarına tekrar kavuşturulması hedefleriyle, hâlihazırda yürürlükte olan ekonomi programlarında revizyona gidildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2035 yılına kadar Senegal'in ekonomik ve sosyal politikalarına referans teşkil edecek şekilde hazırlanmış "Plan d'Actions Prioritaires Ajusté et Acceleré - PAP2A" (Öncelikli Eylem Planı) adlı stratejik belge ve beraberindeki PPP ve özel sektör eliyle yapılması öngörülen projeleri gösterir listeler ekte gönderilmektedir.

İncelenmesinde de görüleceği üzere, bahse konu belge kapsamında 2019-2023 döneminde gıda (tarım, hayvancılık ve balıkçılık), ilaç ve sağlık, sanayi, bilişim, turizm, konut, bölgesel eşitlik, sosyal bütünlüğe öncelik verilecek ve altyapı, eğitim ve enerji alanlarında 22 milyar avroyu aşan projelerin gündemde olacağı belirtilmektedir. Konuya ilişkin ilave bilgiler Odamıza ulaştıkça paylaşılacaktır. https://itb.org.tr/img/userfiles/files/SENEGAL_ONCELIKLI_EYLEM_PLANI.pdf?v=1608295148647İran Yaptırımları Sıkça Sorulan Sorular Hk.

Sayın Üyemiz,
TOBB’dan alınan yazıda, ABD Başkanlık Yürütme Emri ile ABD tarafından İran'a yönelik yaptırımların 10 Ocak 2020 tarihli 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile önceki sektörlere ek olarak İran'ın tekstil, madencilik, inşaat sektörleri ve imalat faaliyetleri içerecek şekilde genişletildiği, 08/10/2020 tarihinde ise adı geçen Başkanlık Kararnamesinde sayılan sektörlere İran finans sektörünün de dahil edilerek, İran'daki 18 bankanın ikincil yaptırımlar açısından SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) listesine alındığı,
Yaptırımların açıklanmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi tarafından yaptırımların nasıl yorumlanacağına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Kılavuzlarının yayınlandığı, bu doğrultuda, adı geçen Başkanlık Kararnamesindeki hususların nasıl yorumlanacağına ilişkin SSS'lerin 07/12/2020 tarihinde yayınlanmış olduğu,
SSS'lerin incelenmesinden insani ticaret olarak değerlendirilen İran'daki ilaç, tıbbi cihaz, medikal bakım, hijyen ve temizlik ürünleri, sabun, el temizleyicileri, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı, kadın pedi, çocuk bezi, bebek ve çocuk bakım ürünlerinin yalnızca İran'da kullanılması ve ihraç edilmemesi (İran'a döviz kazandırmaması) kaydıyla İran'da üretiminin veya İran'la ticaretinin (SDN Listesi kısıtı hariç) yaptırımlardan istisna tutulacağı; İran finansal sistemine uygulanan yaptırımlardan istisna kapsamında olduğu anlaşılan konuların ise;
• Gerçek ve tüzel kişilerin İran yargı organlarında yargılanmaları ile mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, bilirkişi ücretleri,
• İran'a veya İran'dan yapılacak her türlü seyahate ilişkin kara, hava ve denizyolu seyahat ve nakliye ücretleri,
• İran'da ikamet edenlerin İran dışından her türlü sağlık hizmeti almasına yönelik ödemeler
• İran'da ikamet edenlerin İran dışında aldıkları akademik eğitimlere ilişkin ödemeler, olduğu belirtilmekte olup, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce konuya ilişkin hazırlanan ve ekte bir örneği yer alan bilgi notu iletilmektedir.
• https://itb.org.tr/img/userfiles/files/ekirana_yonelik_finans_yaptirimlari_bilgi_notu.pdf?v=1608295311540

Bilgilerinize sunarız.