Dış Ticaret Bülteni

2011/1 SAYILI TEBLİĞ GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının Pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklendiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, söz konusu Tebliğ kapsamında şirketlerin Türkiye Ticaret Merkezleri’nden satın alacakları raporların desteklenmesi amacıyla mezkûr Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelgesi’nde değişiklik yapıldığı açıklanmış olup, 11.04.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Genelge ve desteğe ilişkin başvuru evrakına Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tebliğ-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-4-rapor-satin-alma-destegi) ulaşılabileceği kaydedilmiştir.

Bilginize.


TRAVELEXPO ULUSLARARASI ANKARA TURİZM VE SEYAHAT FUARI

Sayın üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Travelexpo Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı’nın” 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında, Ankara’da ATO Cengresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgi için www.travelexpoankara.com adresinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

Bilginize.